různě různé

 kolekce maleb a kreseb různorodé tématiky, cíle a zpracování