Plastic Fantastic

Plastic Fantastic je kolekce snímků vyobrazující dětské hračky v nepřirozených erotických polohách, nabízí pohled na možné scénáře, které může člověk vstřebat během svého dětství.